logo

Passion for Innovation. Compassion for Patients.™

Daiichi Sankyo Nederland B.V.

Investeringen

Bij Daiichi Sankyo investeren wij aanzienlijk in onderzoek en ontwikkeling en daarmee ook in de onze toekomst. In 2014 was ons budget hiervoor € 1,38 miljard. Dit komt overeen met 20,7 procent van de netto-omzet, meer dan het sectorgemiddelde van 15 à 17 procent. Dit toont aan hoe belangrijk organische groei is voor onze bedrijfsstrategie.

In ons onderzoek spitst zich dit toe op trombotische aandoeningen, nieuwe therapieën voor oncologie en stoornissen in het cardiovasculaire metabolisme. Wij streven ernaar om medicijnen te ontwikkelen die "best in class" of een nieuwe klasse van therapeutische oplossingen te creëren. In het verleden heeft het bedrijf deze ambitieuze doelstelling vaak weten waar te maken, bijvoorbeeld met de ontdekking in 1973 van de eerste statine (cholesterolverlagende medicijnen en een van de belangrijkste klasse van geneesmiddelen in de jaren 90 en het eerste decennium van de 21e eeuw) of van de eerste factor-Xa-remmer (een nieuwe klasse geneesmiddelen die mogelijk een doorbraak kunnen betekenen in de behandeling van diverse, aan bloedklonters gerelateerde aandoeningen) in 1991. Er zitten momenteel ook diverse moleculen in de pijplijn die naar verwachting ook "first or best in class" zullen worden.