Data Protection

Informatie over Gegevensbescherming

1. Onderwerp van deze informatie over gegevensbescherming

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor Daiichi Sankyo, onze website en onze communicaties. De bescherming van uw persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) is zeer belangrijk voor ons. Hieronder willen wij u gedetailleerd informeren welke gegevens wij verzamelen als u onze website bezoekt en gebruikmaakt van onze aanbiedingen daar en hoe wij deze gegevens verwerken. Verder willen wij u informeren over uw rechten en de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die wij bij de verwerking van uw gegevens hebben genomen.

2. Naam en adres van de gegevenscontroleur en dienstverlener

De verantwoordelijke voor AVG en tegelijkertijd dienstverlener zoals bedoeld in de Uitvoeringswet AVG is Daiichi Sankyo Nederland B.V. (hierna verkort tot "Daiichi Sankyo" of "wij"), Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam, Nederland, zie ook ons impressum.

Als u vragen of opmerkingen over deze informatie over gegevensbescherming of over gegevensbescherming in het algemeen heeft, stuur die dan naar het volgende e-mailadres: Datenschutz@daiichi-sankyo.eu

U kunt als volgt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Daiichi Sankyo:

Daiichi Sankyo Nederland B.V.
T.a.v. de Data Protection Officer
Boeingavenue 260 1119 PZ Amsterdam  

3. Verzameling en gebruik van uw gegevens

De mate, het type en het gebruik van uw gegevens hangt af van of u onze website alleen bezoekt om informatie te krijgen, of gebruik te maken van diensten die door ons worden aangeboden, of in te loggen op een beschermd gebied voor zorgverleners:

a. Informatief gebruik
Voor informatief gebruik van onze website is het over het algemeen niet nodig om persoonsgegevens te verstrekken.

In dat geval verzamelen en gebruiken wij alleen de gegevens die uw internetbrowser automatisch naar ons verstuurt. Met name zijn dat:

- Datum en tijd dat u toegang tot een van onze internetpagina's verkrijgt
- Uw browsertype
- De laatste pagina die u heeft bezocht
- De hoeveelheid overgestuurde gegevens en de toegangsstatus (bestand overgestuurd, bestand niet gevonden enz.) en ook
- Uw IP-adres

De gegevens worden 12 maanden op de server in logbestanden bewaard. Behalve voor het IP-adres verwerken wij deze gegevens tijdens een informatief bezoek alleen in niet-persoonlijke vorm. Dat wordt gedaan zodat u de website kunt openen en gebruiken en om na te gaan of onze websites optimaal aan u worden getoond. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 paragraaf 1 regel 1 f) van de AVG. Die verwerking is in ons belang zodat wij de website zo betrouwbaar en probleemloos mogelijk aan u kunnen tonen. De gegevens die bij informatief gebruik worden gegenereerd, waaronder uw IP-adres, worden bewaard ten behoeve van de werking van de website en om op problemen te kunnen reageren. Een persoonlijke beoordeling van de gegevens vindt niet plaats. Er worden alleen statistische beoordelingen van het gebruik van de website verricht, zoals hieronder nader toegelicht.

b. Gebruik van het contactformulier
Als u via ons contactformulier contact met ons wilt opnemen, verzamelen wij de volgende gegevens van u:

- Titel *
- Voornaam *
- Achternaam *
- E-mailadres *
- Bedrijf
- Adres
- Woonplaats
- POSTCODE
- Land
- Telefoon
- Telefax
- Onderwerp *
- Vraag/zorg *
- Afdeling *
- Bijlagen/Bestanden
- Captcha *

Verplichte gegevens
Wij gebruiken deze gegevens om uw vraag door te sturen naar de desbetreffende afdeling binnen ons bedrijf en om deze per e-mail of zo nodig per telefoon, post of fax te beantwoorden. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om ons antwoord te personaliseren en u specifieke informatie ten behoeve van uw bedrijf te geven.

Wij verwerken het captcha-verzoek om vast te stellen dat het een echt verzoek betreft en geen "login robot" of geautomatiseerde spamverzoeken. Uw ingave daar wordt alleen voor deze controle gebruikt en wordt niet opgeslagen.

Als uw vraag verband houdt met een bestaande contractuele relatie met u of als u belangstelling heeft in het aangaan van een contract, bijvoorbeeld voor consultancyactiviteiten, is de wettelijke basis voor de gegevensverwerking die plaatsvindt Art. 6 paragraaf 1 regel 1 b) AVG (overeenkomst uitvoeren en sluiten).

Voor het overige is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens Art. 6 paragraaf 1 regel 1 f) AVG (afweging van belangen). Het is in ons belang dat onze interne afdeling uw vraag kan beantwoorden met informatie die belangrijk voor u is. De gegevensverwerking van het captcha-verzoek is in ons belang om geautomatiseerde logins via logon robots of spamverzoeken te voorkomen. Wij bewaren de via het contactformulier verzamelde gegevens voor verwerking en voor beantwoording van de desbetreffende vraag.

c. Login op het niet-publieke gebied
Ook bieden wij geregistreerde gebruikers de mogelijkheid om op het niet-publieke gebied in te loggen. Dit is voorbehouden aan leden van medische kringen (zorgverleners).

Op onze website heeft u de mogelijkheid om u met een "DocCheck"-account te registreren. Daartoe worden uw geregistreerde gegevens doorgestuurd naar DocCheck Medical Services GmbH, Vogelsanger Straße 66, D-50823 Keulen ("DocCheck"), een partij met eigen verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming. Als de registratie bij DocCheck.com succesvol is, zal DocCheck ons informeren en krijgt u toegang tot het niet-publieke gedeelte.

Als u geen DocCheck-account heeft of het wachtwoord voor uw account bent vergeten, kunt u zich registreren op de DocCheck-website of uw wachtwoord laten herstellen. In zo'n geval wordt u van onze website doorgestuurd naar de DocCheck-website. DocCheck's specificaties en gegevensbeschermingskennisgevingen gelden omdat DocCheck wettelijk verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

Verdere informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door DocCheck is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van DocCheck:

http://info.doccheck.com/de/privacy/. Zij geven u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband.

De wettelijke basis van de verwerking van uw gegevens op onze website voor registratie in de niet-publieke sector is Art. 6 paragraaf 1 regel 1 c) AVG (wettelijke verplichting) in verband met onze verplichting om vast te stellen dat alleen medische professionals toegang hebben tot informatie over receptgeneesmiddelen.

Een versleutelde waarde voor validering van uw DocCheck-login wordt 24 uur op uw apparaat in een cookie opgeslagen (zie hieronder). Daarbuiten bewaren wij geen gegevens als u zich via DocCheck registreert. 

d. Gegevensverwerking bij rapporteringen van bijwerkingen
Wanneer u contact opneemt met een nationale maatschapij van Daiichi Sankyo om een bijwerking te rapporteren, kunt u dit zowel anoniem, dus zonder naam of andere identificatiekenmerken te vermelden, als persoonsgerelateerd doen. Namen en contactgegevens van de nationale maatschappijen van Daiichi-Sankyo alsmede de contactgegevens van de betreffende toezichthouder voor gegevensbescherming zijn te vinden onder punt 2.

In geval van een persoonsgerelateerde rapportering slaat deze maatschappij de door u vermelde gegevens op, dus behalve de rapportage van een bijwerking zelf in de regel uw naam, uw adres en uw contactgegevens, alsmede datum en tijdstip van de rapportering. Dit heeft enerzijds ten doel dat rapporteringen van bijwerkingen volgens de voorschriften worden geregistreerd, en anderzijds dat men bij vragen contact met u kan opnemen. De juridische basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit c, lid 2 en 3 AVG, lid 1 lit. d AVG alsmede lid 1 lit. f, AVG.

Er vindt geen transfer van deze persoonsgegevens aan een andere instantie plaats. Intern behandelt alleen de afdeling Farmacovigilantie van de betreffende nationale maatschappij de rapportering, en de gegevens worden geanonimiseerd voordat zij aan een globale databank worden doorgegeven.

De gegevens worden gewist zodra de concrete rapportage vanuit geen enkel denkbaar gezichtspunt meer relevant is. In de regel zal dit tien jaar na afloop van de verkoopvergunning van het geneesmiddel waarop de rapportering van een bijwerking betrekking heeft, het geval zijn.

In geval van een anonieme rapportering verzamelt of verwerkt de nationale maatschappij geen persoonsgegevens van u. De rapportering van bijwerkingen wordt overigens volgens de bovenstaande instructies bewerkt en opgeslagen/gewist.

e. Gegevensverwerking in geval van medisch onderzoek

Als u contact met ons opneemt om te vragen om medische productinformatie, ontvangen en bewaren wij de Persoonsgegevens die u ten tijde van het contact heeft verstrekt. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw voornaam, achternaam, titel, bedrijf/instelling (indien van toepassing), beroep, medische specialiteit (indien van toepassing), status als Patiënt (indien van toepassing), contactgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, adres), product of samenstelling waarop uw aanvraag betrekking heeft en opmerkingen die u maakt. Verder verzamelen en verwerken wij het tijdstip, de datum en de verwerkingsstatus van uw aanvraag. U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken, maar als u uw gegevens niet verstrekt kunnen wij uw medische vraag niet goed behandelen en beantwoorden.

Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor zover dat nodig is om uw medische vraag goed te behandelen en te beantwoorden. Wij kunnen ook bepaalde gegevens op geaggregeerd en anoniem niveau analyseren, vooral voor het ontdekken van trends, terugkerende vragen en interessegebieden van zorgprofessionals, zodat wij onze producten en diensten kunnen verbeteren. De verwerking voor deze doeleinden is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang van het beheren en managen van onze bedrijfsvoering, in het bijzonder voor de effectieve en rechtmatige verwerking van medische vragen in overeenstemming met de wettelijke normen, en om onze producten en diensten te verbeteren (art. 6 lid 1 sub f AVG)

4. Gebruik van Google Analytics

Het is voor ons belangrijk om onze internetpagina's optimaal te ontwerpen en ze daarmee aantrekkelijk voor onze bezoekers te maken. Om dat te doen, moeten we weten welke delen ervan onze bezoekers bereiken en hoe.

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies, dat zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om de website te laten analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisatie is op onze website geactiveerd zodat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst voor de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar de server van Google in de VS doorgestuurd en daar verkort. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over activiteit op de website en ons als websiteoperator andere diensten aan te bieden in verband met gebruik van de website en het internet.

Het door uw browser doorgestuurde IP-adres in de context van Google Analytics wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen in uw browser te selecteren, maar merk op dat als u dat doet u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens en die over het gebruik van uw website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Het privacybeleid van Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en.

De wettelijke basis van de verwerking van uw gegevens is Art. 6 par. 1 p. 1 f) AVG (afweging van belangen). Die verwerking is in ons belang om te kunnen beoordelen hoe onze website wordt gebruikt en om de website op basis van de resultaten aan te passen en te optimaliseren.

Uw Google Analytics-gegevens worden na 18 maanden gewist.

5. Google Maps

Wij gebruiken ook Google Maps-content op onze website om omgevingskaarten te tonen.

Door onze website te bezoeken, ontvangt Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") de informatie die u op de desbetreffende pagina van uw website heeft opgeroepen.

Daarnaast worden de in punt 3 a) van deze verklaring genoemde gegevens verstuurd. Dat gebeurt ongeacht of u op een gebruikersaccount van Google bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u op een Google Account bent ingelogd, worden deze gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet aan uw profiel gekoppeld wilt worden, moet u eerst van uw Google Account uitloggen.

Google heeft een zogenaamde EU-U.S. Privacy Shield certification. De EU-U.S. Privacy Shield Agreement is een gegevensbeschermingsovereenkomst die toeziet op een adequaat niveau van gegevensbescherming voor gegevensoverdracht naar bevoegde bedrijven in de VS. De EU Commissie heeft vastgesteld dat de gegarandeerde mate van gegevensbescherming door de EU-U.S. Privacy Shield Agreement adequaat is in een besluit van 12.07.2016 (AZ. C(2016) 4176).

Het besluit van de EU Commissie kan hier worden ingezien: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.DEU.

De huidige status van de certificering van Google volgens de EU-U.S. Privacy Shield Agreement is hier te vinden:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI.

Zie voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en verwerking door Google, het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/de_en/policies/privacy/. Zij geven u nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

De wettelijke basis van de verwerking van uw gegevens is Art. 6 paragraaf 1 p. 1 f) AVG (afweging van belangen). Die verwerking is in ons belang, om u de door Google Maps op onze website aangeboden kaarten te kunnen tonen.

6. Google lettertypen

Wij gebruiken lettertypen van Google Fonts op onze website. Door onze website te bezoeken, ontvangt Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") de informatie die u op de desbetreffende pagina van uw website heeft opgeroepen.

Daarnaast worden de in punt 3 a) van deze verklaring genoemde gegevens verstuurd. Dat gebeurt ongeacht of u op een gebruikersaccount van Google bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u op een Google Account bent ingelogd, wordt deze gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet aan uw profiel gekoppeld wilt worden, moet u eerst van uw Google Account uitloggen.

Google heeft een zogenaamde EU-U.S. Privacy Shield certification. De EU-U.S. Privacy Shield Agreement is een gegevensbeschermingsovereenkomst die toeziet op een adequaat niveau van gegevensbescherming voor gegevensoverdracht naar bevoegde bedrijven in de VS. De EU Commissie heeft vastgesteld dat de gegarandeerde mate van gegevensbescherming door de EU-U.S. Privacy Shield Agreement adequaat is in een besluit van 12.07.2016 (AZ. C(2016) 4176).

Het besluit van de EU Commissie kan hier worden ingezien: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.DEU.

De huidige status van de certificering van Google volgens de EU-U.S. Privacy Shield Agreement is hier te vinden:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI.

Zie voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en verwerking door Google, het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/de_en/policies/privacy/. Zij geven u nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

De wettelijke basis van de verwerking van uw gegevens is Art. 6 paragraaf 1 p. 1 f) AVG (afweging van belangen). Die verwerking is in ons belang, om u de door Google Fonts op onze website aangeboden lettertypen te kunnen tonen.

7. YouTube video's

Wij gebruiken video's en plug-ins van YouTube op onze website. YouTube is een dienst die wordt geleverd door YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS; "YouTube"). YouTube LLC is een dochteronderneming van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").

Wij gebruiken de zogenaamde "uitgebreide modus voor gegevensbescherming" van YouTube. Dit betekent dat als u onze website bezoekt, alleen een afbeelding (een zogenoemde "miniatuur") van de ingebedde video door YouTube of Google wordt opgeroepen en alleen de in Deel 3 a) van deze verklaring genoemde gegevens naar YouTube of Google worden verstuurd.

Alleen als u de video met een klik oproept, worden verdere gegevens naar YouTube of Google verstuurd en worden cookies door deze derden geplaatst. Als u op een YouTube- of Google-account bent ingelogd, kunnen nog andere gegevens direct aan uw account worden toegewezen via de video-oproep, afhankelijk van uw accountinstellingen. Als u niet aan uw profiel gekoppeld wilt worden, moet u eerst van uw YouTube- of Google-account uitloggen.

Google heeft een zogenaamde EU-U.S. Privacy Shield certificering, welke volgens deze certificering de dochterondernemingen in volledig eigendom van Google LLC in de VS omvat en die momenteel ook YouTube omvat. De EU-U.S. Privacy Shield Agreement is een gegevensbeschermingsovereenkomst die toeziet op een adequaat niveau van gegevensbescherming voor gegevensoverdracht naar bevoegde bedrijven in de VS. De EU Commissie heeft vastgesteld dat de gegarandeerde mate van gegevensbescherming door de EU-U.S. Privacy Shield Agreement adequaat is in een besluit van 12.07.2016 (AZ. C(2016) 4176).

Het besluit van de EU Commissie kan hier worden ingezien: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.DEU.

De huidige status van de certificering van Google volgens de EU-U.S. Privacy Shield Agreement is hier te vinden:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI.

Zie voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube en Google, het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/de_en/policies/privacy/. Zij geven u nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

De wettelijke basis van de verwerking van uw gegevens is Art. 6 paragraaf 1 p. 1 f) AVG (afweging van belangen). Die verwerking is in ons belang om de video's op onze website voor u beschikbaar te kunnen maken en tegelijkertijd onze servers te ontlasten.

8. Betrokkenheid van dienstverleners en overdracht van gegevens naar derden

Uw gegevens worden doorgestuurd naar technische dienstverleners die ons ondersteunen (bijvoorbeeld met de hosting en ondersteuning van websites) bij het aanbieden van deze website en voor de bovengenoemde doelstellingen. Deze dienstverleners hebben wij natuurlijk zorgvuldig geselecteerd en schriftelijk opdracht verleend.

Deze dienstverleners zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

Voor het overige worden uw gegevens alleen naar derden doorgestuurd waar dat uitdrukkelijk in deze gegevensbeschermingsverklaring is vermeld of als wij wettelijk daartoe verplicht zijn.

9. Gebruik van externe websites en diensten

Wij hebben verschillende diensten van derden in onze websites geïntegreerd, zoals registratie voor ons beschermd gebied via DocCheck.com of diensten in verband met de congreskalender. In deze gevallen verlaat u technisch onze websites en gaat u naar de websites van de desbetreffende andere aanbieder. In dergelijke gevallen is de desbetreffende andere aanbieder alleen verantwoordelijk voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Als u in dergelijke gevallen vragen heeft, neem dan direct contact op met de andere aanbieder. Dat geldt ook wanneer wij u met een link doorsturen naar de websites van derden. Wij gebruiken dergelijke links bijvoorbeeld op verschillende sociale netwerken; wij gebruiken geen zogenaamde socialemediaplug-ins voor gegevensbeschermingsdoeleinden.

In beide gevallen willen wij aangeven dat een bepaald gebied van onze website door derden wordt aangeboden of naar een dergelijke derde wordt doorgestuurd.

Bovendien maken wij ter optimalisatie van onze informatievoorziening aan onder meer beroepsbeoefenaren, zorgprofessionals en zorginstellingen, gebruik van email tracking. Voor marketingdoeleinden werken wij samen met Activecampaign (https://www.activecampaign.com/) voor het verzenden van e-mails voor o.a. nascholingen, evenementen en nieuwsberichten. Deze emails worden alleen verzonden aan zij die voorafgaandelijk hun toestemming hebben verleend mits een opt-in. Op ieder moment kan de bestemmeling zich uitschrijven door op de uitschrijflinks in deze emails te klikken. Via het platform van Medigate (https://medigate.nl/) tracken wij de open- en klik-ratio’s van emails die vanuit dat platform worden verzonden. De analyse van de e-mails verzonden vanuit Medigate wordt alleen op geaggregeerd (of database-) niveau gedaan, en niet op individueel niveau. Dit heeft geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken gebruiker en is enkel bedoeld om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de betreffende emails. De hiertoe gebruikte tracking pixel staat in alle e-mails vanuit Medigate en via de link onderaan elke betreffende e-mail kan u aangeven dat u wil dat wij stoppen met het verwerken van de individuele trackinginformatie.

10. Uw rechten

U heeft het recht om bevestiging van ons te vragen of persoonsgegevens van uw verwerkt worden. Als dat het geval is, heeft u recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de informatie die gespecificeerd is in Art. 15 AVG.

U heeft het recht om ons te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens over u te rectificeren en waar nodig onvolledige persoonsgegevens direct aan te vullen (Art. 16 AVG).

U heeft het recht om ons te vragen persoonsgegevens in verband met u direct te wissen als een van de in Art. 17 AVG genoemde redenen gedetailleerd van toepassing is, bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor de desbetreffende doeleinden (recht op gegevenswissing).

U heeft het recht om ons te vragen om de verwerking te beperken als aan een van de voorwaarden in Art. 18 AVG is voldaan, bijvoorbeeld als u tegen verwerking bezwaar heeft ingediend, voor de duur van ons onderzoek.

U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie tegen de verwerking van persoonsgegevens over u, die uitgevoerd wordt op basis van Art. 6 paragraaf 1 regel 1 e) of f) AVG. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken tenzij wij dwingende redenen kunnen aanvoeren om wel te verwerken en deze zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om wettige claims te maken, uit te oefenen of verdedigen (Art. 21 AVG).

U heeft het recht om uw toestemming aan ons op elk moment in te trekken met effect voor de toekomst (recht op herroeping).

U heeft het recht om van ons de gegevens over u te ontvangen die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. U kunt deze gegevens ook doorsturen naar andere locaties of door ons laten doorsturen (recht op doorzending).

Om uw rechten uit te oefenen, neemt u contact op met: Datenschutz@daiichi-sankyo.eu.

Onverminderd alle mogelijkheden van een administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG (Art. 77 AVG). In Nederland is de bevoegde toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Telefoonnummer: 088-1805250. Website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

11. Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken ook technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om verzamelde persoonsgegevens te beschermen, met name tegen onbedoelde of bewuste manipulatie, verlies, vernietiging of tegen de aanval van onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

Bij gebruik van onze website worden uw persoonsgegevens versleuteld met SSL/TLS-technologie om toegang door onbevoegde derden te voorkomen.

Data Protection Notice for Healthcare Professionals

Verklaring gegevensbescherming voor zorgverleners 

De bescherming van persoonsgegevens is van het grootste belang voor Daiichi Sankyo Nederland B.V. ("Daiichi Sankyo" of "wij"). We verwerken alle persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten, in het bijzonder met de EU General Data Protection Regulation ("GDPR").  

In deze Verklaring over gegevensbescherming voor HCP's wordt uitgelegd welke soorten persoonlijke gegevens we verzamelen van medische zorgverleners ("HCP's") tijdens hun interactie en betrokkenheid bij Daiichi Sankyo, hoe we de gegevens verwerken en welke rechten HCP's in dit verband hebben. Voor zover we uw gegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke vereisten met betrekking tot farmaceutische en productveiligheid (geneesmiddelenbewaking), zullen we u over de betreffende verwerking informeren in een aparte privacyverklaring die we u verstrekken wanneer u ongewenste voorvallen meldt. 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens en hoe kan ik contact opnemen met Daiichi Sankyo? 
U kunt Daiichi Sankyo te allen tijde bereiken via de volgende contactgegevens: 

Daiichi Sankyo Nederland B.V. 
Boeing Avenue 260 
1119 PZ Schiphol Rijk 
Data-Potection@daiichi-sankyo.eu  

De functionaris voor gegevensbescherming van Daiichi Sankyo Europe GmbH kan te allen tijde worden bereikt op dpo@daiichi-sankyo.eu.  

2. Welke van mijn gegevens worden verwerkt?
Wij verzamelen en verwerken gegevens die u aan ons bekendmaakt of die wij anderszins verzamelen in de loop van interactie en samenwerking met u, in het bijzonder: Achternaam, voornaam, titel, deskundigheidsgebied, specialisatie, status (praktiserend arts/werkende arts), professioneel adres (bijv, kliniek/praktijkadres), professionele contactgegevens (e-mail, telefoon en/of fax), contractgeschiedenis (bijv. met betrekking tot activiteiten als spreker, auteur of consultant), documentatie met betrekking tot medische/wetenschappelijke vragen, informatie met betrekking tot uw medische praktijk en uw voorkeuren ten aanzien van onze producten, documentatie van bezoeken aan verkoopmedewerkers en andere interactie (tijdstip, type interactie, besproken voorbereidingen), informatie met betrekking tot uw deelname aan congressen, evenementen en/of seminars, documentatie van eventuele vergoedingen, toelagen en geldelijke voordelen, documentatie met betrekking tot aangevraagde informatie of farmaceutische monsters, technische informatie (bijv, informatie over uw apparaat, browser, besturingssysteem en gegevens die worden verzameld door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën). De gegevens worden rechtstreeks bij u verzameld of bij derden (waaronder bedrijven van de Daiichi Sankyo Group, dienstverleners, zakenpartners en organisatoren van evenementen) of uit openbare bronnen (bijv. internet). In het bijzonder ontvangen we regelmatig stam- en adresgegevens (naam, titel, bedrijfsinformatie, professionele adressen, werkgegevens, expertisegebied en specialisatie) van IQVIA Operations France SAS, 17 Tour D2 bis Place des Reflets, F-99099 La Defense Cedex, Parijs, een externe dienstverlener en gegevensleverancier in de gezondheidszorgsector, om relevante contacten te verkrijgen in de zakelijke gebieden die voor ons van belang zijn en om de kwaliteit en actualiteit van de gegevens die we bewaren te waarborgen. 

3. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslagen worden mijn gegevens verwerkt?

 1. Beheer en uitvoering van contractuele relaties (in het bijzonder deelname aan trainingsevenementen, activiteiten als spreker, auteur en/of consultant, en levering van digitale downloadbare content die u aanvraagt). De verwerking van uw gegevens in dit verband is gebaseerd op de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van het respectieve contract met u of het nemen van stappen voorafgaand aan het aangaan van het contract op uw verzoek (Art. 6(1)(b) GDPR). 
 2. Legitieme belangen. a) Het documenteren, beheren en onderhouden van de zakelijke relatie met u, inclusief het waarborgen van effectieve en gerichte ondersteuning en advies door middel van persoonlijke bezoeken door ons verkoopteam; b) Het analyseren en evalueren van gegevens om de doelgroepspecifieke ontwikkeling van onze producten en diensten te optimaliseren en de interactie met HCP; c) Het behandelen van medische/wetenschappelijke vragen en klachten over producten; d) Het behandelen van bestellingen voor gratis professionele en patiënteninformatie; e) Het verstrekken van informatie over onze producten en diensten per post; f) Het waarborgen en documenteren van de naleving van toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten of industrienormen en -praktijken; g) Het instellen, uitoefenen en verdedigen van juridische claims. De verwerking van uw gegevens in dit verband wordt uitgevoerd op basis van de noodzaak van de respectieve verwerking voor de legitieme belangen van Daiichi Sankyo om de voornoemde doeleinden te bereiken (art. 6, lid 1, onder f) GDPR). 
 3. Naleving van wetten (in het bijzonder fiscale en handelsrechtelijke bewaarplichten op grond van de toepasselijke Nederlandse wetgeving). De verwerking van uw gegevens in dit verband is gebaseerd op de noodzaak van de verwerking om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (Art. 6(1)(c) GDPR).  
 4. Toestemming (in het bijzonder het verstrekken van promotionele inhoud met betrekking tot producten en diensten van Daiichi Sankyo, waaronder evenementen en enquêtes, het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om bijvoorbeeld het openen van uw e-mail en het klikpercentage op artikelen te meten, evenals uw gebruik van onze diensten om u gepersonaliseerde inhoud en informatie per e-mail te kunnen bieden). De verwerking van uw gegevens in dit verband is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR), die wij u afzonderlijk vragen te verlenen. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te allen tijde met toekomstige werking intrekken. 
 5. CGR Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Als lidbedrijf van de CGR ondersteunen wij de implementatie van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame in onze samenwerking met leden van de professionele en medische instellingen. Voor dit doel verwerken we uw gegevens, in het bijzonder voor de documentatie, rapportage en jaarlijkse publicatie van informatie over geldelijke voordelen (bijv. vergoedingen voor consulting) die direct of indirect aan u zijn verstrekt door Daiichi Sankyo. Voor zover we de aan u verstrekte geldelijke voordelen publiceren op de website van het Transparentieregister (Stichting Transparantieregister Zorg – Home) , met vermelding van uw naam, uw praktijk- of bedrijfsadres op basis van het BIG-nummer en,iis de verwerking in dit verband gebaseerd op legitiem belang (Art. 6(1)(f) GDPR),. 

4. Moet ik mijn gegevens verstrekken?
U bent niet wettelijk, contractueel of anderszins verplicht om uw gegevens te verstrekken. Wij kunnen uw gegevens echter in bepaalde gevallen nodig hebben, bijvoorbeeld om een contract met u op te stellen of uit te voeren. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan tot gevolg hebben dat wij niet in staat zijn om een contract met u te sluiten, of niet in staat zijn om het uit te voeren, of alleen met vertraging. 

5. Aan wie worden mijn gegevens bekendgemaakt?
Wij geven uw gegevens niet door aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (bijv. in verband met de doorgifte aan reisbureaus, hotels, organisatoren van evenementen of andere dienstverleners voor de organisatie en uitvoering van reizen) of zoals in deze privacyverklaring als volgt wordt uiteengezet. 

 1. Gelieerde entiteiten: We kunnen je gegevens delen met bedrijven van de Daiichi Sankyo groep, in het bijzonder voor zover dit nodig is om onze legitieme belangen te waarborgen, met name bij het gebruik van gecentraliseerde en groepsbrede diensten en functies in een geïntegreerde wereldwijde organisatiestructuur (bijv. wereldwijde IT-systemen en -toepassingen, voor het beheer van zakelijke relaties met HCP's, inclusief passende ondersteuning, zorg en beheer van de relatie met HCP's). 

 2. Dienstverleners: We kunnen je gegevens doorgeven aan externe dienstverleners die je gegevens namens ons verwerken, in het bijzonder aan onze technische dienstverleners die technische ondersteuning en hostingdiensten leveren voor ons interne CRM-systeem en voor het verzenden van e-mails, of ons op een andere manier helpen bij het beheren en verwerken van je gegevens voor de doeleinden genoemd in artikel 3, waaronder op het gebied van analyse en evaluatie van gepseudonimiseerde gegevens voor het optimaliseren van doelgroepspecifieke ontwikkeling van onze producten en diensten en interactie met HCP. 

 3. Zakelijke partners: We kunnen uw gegevens delen met onze zakelijke partners in het kader van gezamenlijke ontwikkeling/onderzoek, distributie of marketing van onze producten en diensten. 

 4. Opvolgers: We kunnen uw gegevens ook delen met bedrijven in het geval van bedrijfsherstructureringen, waaronder fusies, overnames, spin-offs en afstotingen.

 5. Autoriteiten, overheidsinstanties en andere derde partijen: We maken gegevens bekend aan derden wanneer dit nodig is om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten of om onze juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. 

In bepaalde gevallen kunnen de bovengenoemde ontvangers gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie en de verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte ("Derde Landen"), met name de Verenigde Staten. Het is mogelijk dat de wetten van deze landen niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming garanderen als door de Europese Commissie als adequaat wordt beschouwd op basis van een adequaatheidsbesluit. In dergelijke gevallen zal Daiichi Sankyo ervoor zorgen dat uw Gegevens adequaat worden beschermd onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming door middel van passende waarborgen, zoals het afsluiten van contracten op basis van de standaard contractuele clausules van de EU en het implementeren van aanvullende veiligheidsmaatregelen.  

Voor meer informatie over de ontvangers van uw gegevens, de betrokken derde landen en de maatregelen die zijn genomen om uw gegevens te beschermen en om een kopie van deze maatregelen te ontvangen, kunt u contact opnemen met Daiichi Sankyo via de contactgegevens die in Sectie 1 worden vermeld. 

6. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
In het algemeen worden uw gegevens slechts zo lang opgeslagen als nodig is voor de genoemde doeleinden, tenzij in individuele gevallen een verwijdering in strijd is met wettelijke bewaarplichten (in het bijzonder vanwege commerciële en belastingwettelijke vereisten) of een langere bewaring in het specifieke geval noodzakelijk is om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen of om onze legitieme belangen te beschermen (vaststelling, uitoefening of verdediging van onze juridische claims, documentatie van naleving van wettelijke vereisten). 

7. Welke rechten heb ik en hoe kan ik ze uitoefenen? 
U hebt het recht, onderhevig aan en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving: 

 1. om informatie te verkrijgen over de gegevens die over u worden verwerkt en om een kopie van de gegevens te ontvangen (recht op toegang); 
 2. om rectificatie te verkrijgen van onjuiste of onvolledige gegevens, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking (recht op rectificatie); 
 3. als er legitieme redenen zijn, om het wissen van uw gegevens te verzoeken (recht op wissen);
 4. om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken, mits aan de wettelijke vereisten is voldaan (recht op beperking van de verwerking); 
 5. op voorwaarde dat aan de wettelijke vereisten is voldaan, uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en deze gegevens door te geven of, indien technisch haalbaar, door Daiichi Sankyo te laten doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op gegevensoverdraagbaarheid); en 
 6. niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd en die rechtsgevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft, tenzij aan de wettelijke vereisten is voldaan. Geautomatiseerde besluitvorming vindt niet plaats bij Daiichi Sankyo. 

U hebt ook het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op de legitieme belangen van Daiichi Sankyo, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (recht op bezwaar). Als uw gegevens door Daiichi Sankyo worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om op elk moment en zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking.  

Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens vóór de intrekking ervan.  

Om uw rechten uit te oefenen (inclusief het intrekken van uw toestemming) en als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen met Daiichi Sankyo via de contactgegevens die in Sectie 1 worden vermeld.  

Onverminderd andere rechtsmiddelen hebt u ook het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 

8. Verwerking van uw gegevens door Daiichi Sankyo Europe GmbH
Daiichi Sankyo Europe GmbH verwerkt de van ons ontvangen gegevens (zie hierboven paragraaf 2) als een onafhankelijke en afzonderlijke verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens voor de doeleinden en op de rechtsgrondslagen die worden vermeld in paragraaf 3 b). De informatie in secties 5 tot 7 van deze gegevensbeschermingsverklaring is dienovereenkomstig van toepassing op de verwerking van uw gegevens door Daiichi Sankyo Europe GmbH. U kunt te allen tijde contact opnemen met Daiichi Sankyo Europe GmbH en haar functionaris voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens:

Daiichi Sankyo Europe GmbH
Zielstattstraße 48, 81379 München
Duitsland
e-mail: Data-Protection@daiichi-sankyo.eu 
unctionaris voor gegevensbescherming: dpo@daiichi-sankyo.eu 

Laatst bijgewerkt: Januari 2024

back to top