logo

Passion for Innovation. Compassion for Patients.™

Daiichi Sankyo Nederland B.V.

Daiichi Sankyo in Oncologie

Onze missie is om onze innovatieve wetenschap van wereldklasse te gebruiken en verder te gaan dan het traditionele denken om betekenisvolle behandelingen te creëren voor patiënten met kanker. Wij zijn toegewijd aan het transformeren van de wetenschap in waarde voor de patiënten en dit gevoel van plicht wordt getoond in alles wat we doen.

Wetenschappelijke organisatie van wereldklasse

Wij zetten ons in om een wetenschappelijke organisatie van wereldklasse te worden. De exceptionele wetenschappelijke attitude van ons team resulteert in uitstekende medicinale chemie, antilichaam ontwikkeling en verkennende biologie.

Dynamische en duurzame R&D motor

De oncologie portfolio van Daiichi Sankyo wordt aangedreven door onze onderzoeksmotoren:

  • Biologics, medicinale chemie, modaliteit en andere onderzoekslaboratoria in Japan
  • Plexxikon Inc. – Ons small molecule structuur-gestuurd R&D centrum in Berkeley, California

“3 en Alpha” R&D Strategie

Voorgegaan door onze DXd antilichaam-geneesmiddel conjugaat (ADC) technologie, is onze plicht om de kracht van werkelijke innovatie uit te putten teneinde innovatieve first-in-class en best-in-class behandelingen te ontdekken en te ontwikkelen die de standard of care voor patiënten met kanker transformeren.

Verbeterde capaciteiten wegens samenwerking

Om ons kader van interne wetenschappers complementair uit te breiden, zijn we een samenwerking aangegaan met toonaangevende academische en bedrijfspartners om gebruik te maken van geavanceerde wetenschap op het gebied van nieuwe behandelmodaliteiten, ziektebiologie, diagnostiek en prioritisering van de pijplijn.

Referenties

Om juridische redenen mag gedetailleerde informatie over receptgeneesmiddelen alleen worden gegeven aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. De middelen die op de website worden besproken zijn onderzoeksmatig en zijn niet goedgekeurd door het EMA of enige andere regelgevende instantie wereldwijd als behandeling voor enige indicatie. Er is geen garantie dat deze middelen in de handel verkrijgbaar zullen zijn.