Over Ons

Het team van Daiichi Sankyo in de oncologie

We zijn trots om deel uit te maken van het team van Daiichi Sankyo en onze bijdrage te leveren in de oncologie. Onze focus gaat verder dan alleen het verlichten van de ziektelast voor patiënten; we erkennen ook de emotionele impact die kanker heeft op relaties, vriendschappen en toekomstperspectieven.
Ons productportfolio, pijplijn en samenwerking met medisch specialisten zijn allemaal in lijn met deze holistische benadering, wat onze toewijding aan innovatie, integriteit en betrouwbaarheid weerspiegelt.

Wie wij zijn? Wij zijn Daiichi Sankyo!

Voor meer informatie en contact

Core values

Innovation
The introduction of new ideas, methods, or inventions.

Integrity
The quality of being honest and of always having high moral principles.

Accountability
Being responsible for the effects of your actions and being willing to explain or be criticized for them.

Daiichi Sankyo bij de Dam tot Dam

Daiichi Sankyo neemt deel aan de Dam tot Dam 20 km wandeltocht 2023

Op 16 september heeft het team van Daiichi Sankyo een inspirerende tocht van 20 kilometer afgelegd om fondsen te werven voor Pink Ribbon. In Nederland wordt 1 op de 7 vrouwen geconfronteerd met de diagnose borstkanker, wat neerkomt op bijna 16.000 diagnoses per jaar. 

Pink Ribbon zet zich in voor al deze dappere vrouwen en streeft naar het financieren van projecten en onderzoek om borstkanker te voorkomen en de behandeling ervan te verbeteren.

Wij zijn verheugd te melden dat Daiichi Sankyo een bedrag van € 445 heeft opgehaald ter ondersteuning van dit belangrijke initiatief.

Onze belofte

Wij staan zij aan zij met patiënten en diegene die hen ondersteunen en die steun is in onze ogen hard nodig. Immers, in 2020 steeg het aantal doden ten gevolge van kanker naar 1.3 miljoen.3 Wij hebben geleerd dat iedere patiënt zijn eigen, persoonlijke ervaring heeft en die is meestal gecompliceerd en vaak erg moeilijk om je daarin te kunnen verplaatsen. Mensen met kanker willen ondanks hun ziekte ook de vader of moeder zijn die hun kinderen zien lachen en plezier zien maken. Of een partner, vriend, dochter of zoon zijn die hun geliefden koesteren en omhelzen.

Dit is voor Daiichi Sankyo oncologie de drijfveer waarop wetenschap en onderzoek gebaseerd zijn. Gepassioneerd werken wij aan daadkrachtige ontwikkelingen. Wij proberen de zorg te verbeteren en onvervulde behoeften aan te pakken. Zo maken wij het mogelijk dat patiënten nieuwe, dierbare herinneringen kunnen maken die waardevol zijn en ertoe doen.

De diagnose kanker wil niet zeggen dat er geen bijzondere momenten in het leven meer mogelijk zijn. Daiichi Sankyo oncologie werkt onophoudelijk aan oplossingen om dit voor patiënten mogelijk te maken waarbij de patiënt altijd centraal staat.

Een schatting van nieuwe gevallen van kanker in Europa (2020)*:

De rol van Daiichi Sankyo binnen de oncologie

Wij richten ons onvoorwaardelijk op gebieden waar sprake is van unmet need

Ondanks dat er grote stappen gezet zijn binnen de oncologie, blijven er gebieden met een unmet need. Door gebruik te maken van onze toonaangevende, innovatieve wetenschappelijke onderzoeken zijn wij in staat de meest zorgwekkende vormen van kanker en type tumoren in kaart te brengen. Zo wordt duidelijk waar onze aandachtspunten liggen.

Daiichi Sankyo is vastbesloten om een verschil te maken binnen meerdere gebieden in de oncologie:

Samenwerken om geneesmiddelen zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor patiënten

Gedurende het hele ontwikkelingstraject van een geneesmiddel zijn diverse stakeholders betrokken en hebben wij een gezamenlijk doel namelijk het geneesmiddel zo snel mogelijk op de markt te brengen.

Door open lijnen te onderhouden met alle betrokkenen en de input die wij hieruit krijgen te gebruiken, kunnen we producten en diensten binnen de oncologie leveren die nauw aansluiten bij de behoeften van de patiënt.

Daiichi Sankyo oncologie werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van medische kennis in de oncologie zodat de impact van kanker op het leven van de patiënt steeds minder wordt

Daiichi Sankyo oncologie kijkt vooruit en zet steeds weer een volgende stap

Wij investeren veel geld in grote klinische studies en brengen op deze manier wetenschappelijke informatie over verschillende therapeutische gebieden naar de klinische praktijk in de oncologie.

Naast de ontwikkeling van nieuwe medicijnen investeren wij tevens in de mogelijkheden om de zorg te verbeteren door:

Antibody Drug Conjugate (ADC) technologie is een van de gebieden waar onze kennis in de oncologie ligt

Daiichi Sankyo heeft zich voorgenomen om ADC’s niet alleen een onderdeel te laten zijn binnen de huidige portfolio maar ADC’s in de toekomst ook een belangrijke rol te laten spelen.

De veelbelovende pijplijn van Daiichi Sankyo wil de standaard binnen de zorg naar een ander niveau tillen.

Vragen over onze producten in de oncologie?
Neem dan contact op met onze medische afdeling:
Telefoon: + 31 20 4072072
info@daiichi-sankyo.nl

 

back to top