Transparantie

Sinds 2013 maakt het Transparantieregister Zorg  in Nederland de financiële banden tussen geneesmiddelenfabrikanten en beroepsbeoefenaren, instellingen of samenwerkingsverbanden openbaar. De kosten van onderzoek en ontwikkeling zijn echter niet in dit register opgenomen.

Om de kosten van onderzoek en ontwikkeling tevens zo transparant mogelijk te maken, heeft de EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) vanaf januari 2016 alle geneesmiddelenfabrikanten in Europa verplicht deze bedragen te publiceren op hun eigen bedrijfswebsite (klik hier voor deze ‘Disclosure code’ van EFPIA).

De R&D-kosten bestaan uit uitgaven aan niet-klinische studies, klinische studies, prospectieve niet-interventie studies inclusief gerelateerde kosten. Deze kosten worden op geaggregeerde basis door openbaar gemaakt. De openbaarmakingen worden gedaan op jaarbasis en elke verslagperiode heeft betrekking op een volledig kalenderjaar (de ‘verslagperiode’). De eerste verslagperiode is het kalenderjaar 2015.

back to top