Gedragscode

De Daiichi Sankyo Groep voldoet aan haar missie om "Om bij te dragen tot de verrijking van de kwaliteit van leven over de hele wereld door middel van het creëren van innovatieve geneesmiddelen, en door het voorzien van farmaceutische producten voor uiteenlopende medische behoeften."

We voldoen aan  wetten, voorschriften en regels  met betrekking tot wereldwijde bedrijfsactiviteiten en werken volgens de hoogste ethische normen en een goed sociaal geweten die hoort bij een onderneming die betrokken is bij mensen levens op basis van de volgende principes.

Wij voldoen aan onze maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) door actief te reageren op een steeds veranderende samenleving en het doorvoeren van verbeteringen voor de algemene belangen. 

Artikel 1

We zetten ons sterk in voor het aanpakken van medische behoeften door het verstrekken van nuttige, veilige en betrouwbare farmaceutische producten en diensten. 

Artikel 2

We oefenen activiteiten uit op een ethische, eerlijke en concurrerende manier, en handhaven van een gezonde en professionele relatie met onze stakeholders, waaronder medische professionals en overheden. 

Artikel 3

We communiceren actief met onze stakeholders door de bekendmaking van zakelijke informatie tijdig en op passende wijze in overeenstemming met de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We nemen passende maatregelen om persoonlijke en klantinformatie en de vertrouwelijke informatie van onze andere bedrijven te beheren en te beschermen. 

Artikel 4

De globalisering van de bedrijfsactiviteiten vereist dat we actief zijn door in overeenstemming met de wetten van elk land en elke regio te handelen, en door respect te hebben voor alle internationale normen waaronder de mensenrechten, verschillende culturen en gewoonten. Als gevolg hiervan dragen we bij aan de ontwikkeling van de lokale economie en de samenleving. 

Artikel 5

We hebben respect voor diversiteit in de persoonlijke waarden, kwaliteiten en eigenheid van onze medewerkers en zorgen voor een veilige werkomgeving waarbij wij ongepaste behandeling, zoals discriminatie of intimidatie niet tolereren. Wij bieden medewerkers de mogelijkheid om hun vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen voor de wederzijdse ontwikkeling van de werknemer en het bedrijf. 

Artikel 6

Het op verantwoorde wijze beheren van de milieu-impact van onze activiteiten als milieu-onderwerpen zijn gemeenschappelijke uitdagingen voor de mensheid en deze zorgen zijn een integraal onderdeel van onze zakelijke activiteiten en onze overleving. 

Artikel 7

We nemen actief deel aan sociale activiteiten en filantropische programma's gericht op sociale oorzaken. 

Artikel 8

We ondersteunen geen of doen zaken met een antisociale krachten, verboden entiteiten of groepen die de orde of de veiligheid van de civiele samenleving bedreigen.

Artikel 9

Executives van DAIICHI SANKYO Groep zullen actief  bouwen en onderhouden van effectieve systemen om deze handvest uit te voeren, zij dragen er zorg voor dat het begrepen wordt door alle ondernemingen van de Groep en maken dit bekend aan onze business partners.

Artikel 10

Als het Handvest wordt geschonden, zullen executives van de DAIICHI SANKYO Groep ervoor zorgen dat er een verplichting is om de oorzaak vast te stellen van de inbreuk, het nemen van corrigerende actie en zich inspannen om dergelijke inbreuken in de toekomst te voorkomen. De  Executives zijn verantwoordelijk voor het snel vrij geven van vereiste informatie en op verantwoordelijke wijze met betrekking tot de inbreuk, opleggen van passende disciplinaire maatregelen, ook voor Executives zelf.

More Stories

Value Rapport

Bekijk rapport - PDF

back to top