Milieubeleid van Daiichi Sankyo Europe GmbH

De bescherming van het milieu is een belangrijk uitgangspunt voor ons handelen en is een integraal onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten. Wij beschouwen milieuvraagstukken als een gemeenschappelijke uitdaging voor de hele mensheid en we beheren de milieu-impact van onze activiteiten op verantwoorde wijze.

Wij houden ons strikt aan de milieuwet- en regelgeving, overeenkomsten op regionaal niveau en vrijwillige afspraken. Om deze verplichtingen na te komen, houden wij rekening met de impact van al onze bedrijfsprocessen - van onderzoek en ontwikkeling tot productie en marketing - wat betreft het gebruik en verbruik van hulpbronnen tot aan de verwijdering ervan. Ons doel is om, in samenwerking met onze zakelijke partners, de impact op het milieu in de gehele bedrijfsketen te verminderen. 

We hanteren een milieumanagementsysteem dat we voortdurend evalueren en verbeteren en zo bijdragen aan een duurzame samenleving. Onze zorg is een efficiënt gebruik van hulpbronnen en energie. We streven ernaar de uitstoot van broeikasgassen en andere vervuilende stoffen te vermijden en te verminderen, evenals de productie van afvalwater en afval, en we recyclen afval. Wij respecteren de biodiversiteit en steunen de bescherming van de ecosystemen.

Wij zijn ons bewust van de milieurisico's en nemen preventieve maatregelen om deze te vermijden en te beperken.

Wij bevorderen het milieubewustzijn en -begrip en voeren een actieve communicatie met onze medewerkers en belanghebbende groepen over alle relevante milieuvraagstukken.

Wij verbinden ons ertoe dit milieubeleid te implementeren en na te leven.

München, 22 mei 2019

Martin Hesse
CFO

back to top